Individuele counseling / begeleiding

Het kunnen praten met een goede gesprekspartner die er helemaal voor jou is en de juiste vragen stelt, is voor iedereen belangrijk. Als je bent vastgelopen of door een moeilijke periode gaat, misschien nog wel meer. Non is opgeleid tot Kunstzinnig Therapeut en Humanistisch geestelijk verzorger , maar diens begeleiding is vooral afkomstig van het laatste. Non werkt vanuit narratieve begeleidingskunde en een holistisch mensbeeld, met oog voor de maatschappelijke structuren, maar ook voor onze eigenheid en persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. Je kunt bij non terecht voor veel verschillende hulpvragen op het gebied van zingeving, gender, seksualiteit en neurodiversiteit.

 

Bijvoorbeeld:

> wat is mijn plek in de wereld?
> hoe verhoud ik me tot mijn genderidentiteit?
> ik loop vast in intieme relaties, wat nu?
> hoe ga ik om met mijn diagnose?
> ik heb hulp nodig bij het onderzoeken van bepaalde vragen of thema’s
> ik wil het anders doen, hoe moet dat?

Tarieven
Non hanteert een schaal aan tarieven waarin je betaalt naar draagkracht. Voor anderhalf uur begeleiding betaal je 30 tot 90 euro. Non gaat er vanuit dat de mensen met een betaalde baan die de volledige 90 euro kunnen betalen dat ook doen, zodat de mensen met een klein budget ook hulp kunnen krijgen voor een lager tarief.